تثبیت دامنه حیاتی سایت دستگاه لیزر

دامنه یا آدرس کلیدی سایت چیست؟

نشانی دامنه ( دامین یا این که دومین ) وب سایت دستگاه لیزر شما میتواند با www و یا سوای آن آغاز شود . دامنه مهم همانی است که شما ترجیح میدهید در نتایج دستگاه لیزر جستجو دیده شود و دستگاه لیزر تهران شما مستقیما به‌این دامنه راهنمایی می گردند .
تاثیر دامنه اساسی بر دستگاه لیزر چیست؟
غلط در وضعیت ایندکس دستگاه لیزر صفحه ها سایت

موتورهای جستجو نشانی وبسایت شما در دو حالت سود یا این که عدم فایده از www را بعنوان دو دامنه جدا شناسایی میکنند . بطور مثال درصورتی که آدرس وب سایت شما www . websima . com باشد البته بصورت websima . com هم قابل مشاهده باشد موتورهای جستجو احتمالا هر دو دامنه و یا یکی‌از آنان را ایندکس نمایند . در حالتی که گوگل دامنه‌ای را ایندکس نماید که دامنه کلیدی ( Preferred Domain ) متبوع شما نمیباشد , شما فکر می‌کنید که صفحه ها شما ایندکس نمی‌شوند در حالیکه موقعیت دیگر آدرس وب سایت شما در حالا ایندکس شدن است . برای مشاهده موقعیت ایندکس وبسایت خود در گوگل و مقایسه دو دامنه میتوانید از امر پایین به کارگیری کنید و یا این که به نوشته‌ی‌علمی موتور جستجوی گوگل – ۱۱ نکته کاربردی مراجعه نمایید :

Site : websima . com

Site : www . websima . com
جلوگیری از ارائه مطالب تکراری و کپی

برای این‌که با مشکل‌ها محتوای تکراری مواجه نشوید بایستی دامنه اصلی خویش را به موتورهای کاوش معرفی فرمائید . اگر موتور کاوش دستگاه لیزر هر دو دامنه شما را تحلیل و ایندکس نماید دستگاه لیزر آنها را دو کاغذ مختلف ولی با محتوای یکسان شناسایی می کند , این فرمان میتواند تاثیر منفی متعددی در دستگاه لیزر تارنما شما داشته باشد .
مدیریت لینک‌های محل ورود به دامنه با اهمیت

در صورتیکه تا به امروز دامنه اساسی خویش را تعیین نکرده اید , تعداد و کیفیت پیوند ورودی به دامنه‌ها را در حیث بگیرید و هر مورد که لینک و پیوند محل ورود بهتری دارا هستند دستگاه لیزر بعنوان دامنه اصلی انتخاب فرمایید . دستگاه لیزر لینک‌های محل ورود بعدی به وب سایت شما کلیه به‌این دامنه اختصاص خواهند یافت که بر دستگاه لیزر وب سایت شما مستقیما تاثیرگذار خواهد بود .

گزینش دامنه با اهمیت و این که دارای www باشد یا این که خیر و خوبی به طور کامل به شما مربوط است , با دقت به بک لینک‌های این دامنه‌ها و یا این که بر اساس تعداد صفحه های ایندکس شده توسط گوگل میتوانید دامنه اساسی خویش را تعیین فرمایید . در‌حالتی که وبسایت شما زیردامنه هایی نظیر seo . websima . com یا crm . websima . com را در بر می‌گیرد , به کار گیری از دامنه www . websima . com مناسبتر به نظر میرسد چون نشانی دهی زیردامنه ها و تفاوت آنان با دامنه با اهمیت را برای یوزرها معلوم می‌نماید .


علیه عدم سود از www آدرس وب سایت شمارا کوتاهتر نشان میدهد و تجربه نشان داده است که بیشتر یوزرها امروزه www را در ابتدای آدرس سایت تایپ نمی کنند و چه بسا سایتهایی با این مدل نشانی دهی را قدیمی تصور میکنند .

در غایت گزینش دامنه کلیدی برعهده شما بوده و نمی توان گفت که هر یک برتری مشخصی بر دیگری داراست .